1. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 

- Thời gian đào tạo: 24 tiết, học vào các ngày thứ 6, 7 và CN;

- Đối với các tổ chức mở lớp riêng sẽ được sắp xếp thời gian linh hoạt;

- Học phí trọn khóa: 2.000.000 VNĐ.

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng đầy đủ về các kỹ thuật tấn công từ bên trong và bên ngoài hệ thống và ở các lĩnh vực như: web application, application, system…;

- Kỹ thuật khai thác các thông tin, khai thác lỗ hổng của một hệ thống;

- Tự xây dựng một chương trình kiểm thử về an toàn thông tin cho một hệ thống CNTT.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng;

-  Cán bộ chuyên trách CNTT tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp;

-  Và các đối tượng đam mê CNTT khác.

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Nội dung
1

Chương 1: Introducing Penetration Testing

- PT Concepts

- Types of PT

- PT Phases

- PT Roadmap

2 Chương 2: Information Gathering Module

- Footprinting

- Scaning

- Enumeration

3

Chương 3.  System Module

- Arp Spoofing

- Exploit Framworks

- Client Side Attacks

- Physical Access Attacks

- System Penetration Testing

- Hacking & Security Tools

4

Chương 4: Application Module

- Buffer Overflow Concepts

- Buffer Overflow Methodology

- Buffer Overflow Detection

- Buffer Overflow Penetration Testing

- BoF Detection & Security Tools

5

Chương 5: Web Application Module

- Web App Concepts

- Web App Theats

- Web App Pen Testing

- Hacking & Security Tools

6

Chương 6: Proccessing, Reporting Module

5. CƠ SỞ HẠ TẦNG: 

- Phòng học, phòng LAB hiện đại với Hệ thống mạng máy tính do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2011.

- Với đầy đủ thiết bị hỗ trợ giảng dạy: Projector, LCD, điều hòa, …

6. GIẢNG VIÊN VÀ BẰNG CẤP:

- Giảng viên từ Công ty cổ phần Tin học Lạc Tiên;

- Giấy chứng nhận do Trung tâm CNTT-TT và Lạc Tiên cấp.

7.  LIÊN HỆ

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)

Số 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Đào tạo (Tầng 1- Tòa nhà 8 tầng)

Điện thoại: 05113. 709 666 - 05113. 708 999 - 05113. 888 882

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Website: http://daotao.dnict.vn/

tunghiep

vieclam

dangky

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Nga
Telephone number of Ms. Nga 0946281184
Ms. Hòa
Telephone number of Ms. Hòa 0911 282 025

Thống kê

Hôm nay: 56

Tuần này: 56

Tháng này: 4973

2106212

    Liên kết